November 2016                                                                                                                               

                                                                                                                                             

FELIXERTJE

 


1.    Nieuwelingen

2.    Sportieve prestaties

3.    Fietsen

4.    Website

5.    Herinneringen/Anekdotes

6.    Planning komende maanden

7.    Loopjes komende maanden

8.    Kopij volgende nieuwsbrief

 

Lever je oud papier in bij DHL!!
Dat levert DHL geld op voor haar jeugd.


 

Hallo allemaal,

 

We zijn alweer drie maanden verder en op weg naar de eindstreep van 2016. Dat betekent dus ook dat we de donkere dagen, die al zijn gestart, verder in zullen duiken. En ook dat de kou ons weer gaat vergezellen. Maar niet gewanhoopt, na de kerst gaan de dagen al langzaam maar zeker weer lengen en voor we het weten breekt het voorjaar weer aan.

 

Henk Zwijnenburg

 

 

 1. Nieuwelingen
  Na een paar rustige kwartalen waarin we geen ledenaanwas hadden, konden we afgelopen kwartaal weer een nieuw lid ontvangen. Thérèse Krösschell is de gelederen van de basistrimgroep komen versterken. Thérèse draagt een bekende achternaam; ze is de dochter van Wim. Volgens mij heeft ze het bij ons heel goed naar haar zin.
  Terug van eventjes weggeweest is Froukje Idsardi. Ze had en heeft het druk met haar edelsmederij, waardoor ze in 2015 haar lidmaatschap beëindigde. Maar ze kon gelukkig toch ook niet helemaal zonder ons en dus zien we haar weer vrij geregeld bij de club lopen.
  Jammer genoeg hebben we toch afscheid moeten nemen van Simone Stadhouders. Dacht ze oorspronkelijk dat ze na de zomer wel weer kon komen lopen op zaterdag, bij nader inzien bleek dat toch niet te combineren met de privésituatie. Ze blijft wel voor zichzelf lopen. Wie weet zien we haar in één van de komende jaren toch nog eens terugkeren.

 2. Sportieve prestaties
  Hieronder weer verslagen en uitslagen van loopjes en lopen waaraan leden van onze club in de afgelopen maanden hebben meegedaan. Zoals altijd is dat weer onder voorwaarde van de tamtam die mij daarvan doorgaans mededeling doet en soms van de mail of app.


  Vierdaagsen
  Coos Vermeulen en René Sjerp hebben meegelopen met de Vierdaagse van Nijmegen. Coos liep daar vier dagen achtereen een afstand van dertig kilometer. René nam de gelegenheid te baat om vanwege de 100e editie van deze vierdaagse een afstand van 55 kilometer per dag te overbruggen. René meldde dat hij de vierdaagse tot een goed eind had gebracht, ondanks de hitte (34/35 graden) en op de laatste dag noodweer (een uur lopen in stromende regen). Helemaal doorweekt en als gevolg daarvan met blaren liep hij over de Via Gladiola. Ik hoop dat Coos in elk geval gevrijwaard is gebleven van de blaren.
  Coos heeft zich, samen met zijn vrouw, ook nog ‘gestort’ op een vierdaagse loop in Spanje waar ze 20 kilometer per dag hebben gelopen. Niet over vlak terrein, maar bult op bult af.
  Yvonne Havinga heeft dit jaar niet meegedaan aan een vierdaagse. Als goedmakertje heeft ze, samen met Chris, ergens in het noorden van ons land wél twee etappes gelopen van het Pieterpad. Samen hebben ze dus toch een vierdaagse gelopen, maar dan in twee dagen.

  Maasdijkloop
  In een warm Maasdijk heeft Joop Raaphorst tijdens de Maasdijkloop 10 kilometer gelopen. Naast de warmte speelde voor de lopers ook de hoge luchtvochtigheid een rol. Joop kwam daardoor, zo schreef hij, niet verder dan een tijd van 56:30 minuten.

  Bradelierloop
  Onder normale weerkundige omstandigheden liep Joop vervolgens in De Lier ook 10 kilometer hard tijdens de jaarlijkse Bradelier. Dat kwam tot uiting in de eindtijd die Joop hier neerzette, te weten 54:45 minuten wat qua tijd meer in de planning van Joops eindtijden ligt. En het leverde hem in De Lier nog eens een derde plek in de eindklassering voor 70-plus en daarmee een grote doos Westlands fruit op.

  Royal Run Soestdijk
  Dacht ik dat Carolien van der Rest na een blessure begin september voor het eerst weer eens kwam kijken hoe het haar met lopen verging. Vertelde ze dat ze op 28 augustus bij paleis Soestdijk al had meegedaan aan een prestatieloopje, te weten de Royal Run. Ze deed daar, toch echt na haar heupblessure die haar enige tijd aan de kant hield, mee aan een loop over zeven kilometers. Die afstand legde ze af in een netto tijd van 45:59 minuten.
  En omdat het lopen haar daar goed afging, kon ze een weekje later ook weer komen trainen.

  DVDTDLvAnZ
  Tja, Nederland is het land van de afkortingen. Denk maar aan Delftse clubs als DHL, DHC, DVC, DES, DKC, AV’40, en aan betaald voetbalclubs als PSV, NEC, PEC, AZ, MVV, VVV, enz. enz. Waarom zal ik er dan niet eentje kunnen introduceren?
  Nu vraag je je vast af waar die afkorting dan wel voor staat. Laat ik jullie uit de brand helpen. Die afkorting staat voor: De Van Dam Tot Dam Loop van Amsterdam naar Zaandam; dat is een mond vol, vind je niet!?
  Tamara Havinga liep, ondanks lichte blessures aan knie en achillespees, mee aan deze 16,1 kilometers lange loop. Voor Tamara was dit haar verste loop ooit (12 kilometer was tot dan haar langste afstand). Het was behoorlijk warm en zonnig weer wat het lopen midden op de dag toch iets zwaarder maakte dan gebruikelijk. De eerste 10 kilometer, zo appte Tamara, gingen best goed, maar daarna werd het toch wel behoorlijk zwaar. Maar ze hield stand. Ze eindigde de 16,1 kilometer in een tijd net binnen de 2 uur (1:59:34 uur om precies te zijn). En twee dagen later trainde ze alweer ‘gewoon’ mee. 3. Fietsen
  Het loopt, zoals ook wel was te verwachten, nog niet storm bij het fietsen. Logisch, er is eigenlijk nog geen ruchtbaarheid aan gegeven. Wel staat de fietsgroep vermeld op facebook. Zeker nu de winter nadert en de avonden al donker zijn voor de start op dinsdagavond en Piet Meijer een tijdje is uitgeschakeld vanwege een operatie wordt er op deze avond even helemaal niet gefietst. Henny Pronk houdt de vinger aan de pols en mailt trouw de fietsers of er al dan niet wordt gefietst.

 4. Website
  Hierover kan ik weinig tot niets melden.

 5. Herinneringen/anekdotes
  Niemand van jullie heeft enige herinnering of anekdote aangeleverd. Maar met dank aan Quub Gronsveld, waarvan het verhaaltje in de mondelinge sfeer afkomt, en van Joop Raaphorst die vond dat dit een mooi en sportief verhaal voor deze rubriek is, heb ik toch zelf een stukje bladvulling in elkaar geflanst.

  Het zal naar een grove schatting van schrijver dezes zo’n jaar of zeventig geleden geweest moeten zijn geweest dat Quub, geboren en getogen in het Delftse Heilig Land, een keer de bosjes indook. Niet omdat Quub zo nodig moest, maar omdat hij dacht dat daar iets aan de hand was. Wat dat was? Een bootje van een broer van Quub lag daar achter die bosjes in het water en Quub had het donkerbruine vermoeden dat dat bootje er wel eens niet meer zou kunnen liggen. Waarom hij dat vermoeden had, dat vertelt de geschiedenis niet. En ik was er niet bij. Sterker, ik was er helemaal nog niet. Zeker is dat Quub’s vermoeden juist was. Het bootje lag er inderdaad niet meer.
  Waar was het bootje dan gebleven? Was het zomaar weggedreven? Nee, dat kon niet. Had z’n broer dat bootje zelf verplaatst? Nee, dat zou Quub geweten hebben. Wat er dan aan de hand was? Nou, er bleef maar één mogelijkheid over. Het bootje moest zijn gestolen. Ja, ja, beste lezers, zelfs in die tijd had Delft al last van criminaliteit.
  Maar niet getreuzeld. Quub vloog de bosjes uit om de diefstal thuis te gaan melden. Maar zover kwam Quub niet. Toen hij uit de bosjes tevoorschijn kwam, was daar opeens een voor hem vast zeer welbekende diender. Diens naam – het zal heel zeker een mannetje zijn geweest - ken ik niet, maar laten we hem “oom Diender”noemen. Quub draalde niet en begon onverwijld oom diender over zijn bosjes- en bootjesbevindingen te verhalen met de bedoeling oom diender de diefstal te laten onderzoeken en op te lossen. Maar oom diender had daar geen oren naar. Hij constateerde een grove overtreding der wet, gepleegd door Quub Gronsveld die daar onrechtmatig in de bosjes had vertoefd en ongetwijfeld snode bedoelingen in die bosjes had. Hij had Quub op heterdaad betrapt, zogezegd.
  Quub kon (en kan nog steeds) praten als Brugman, maar dat hielp hem in het geheel niet. Quub kon vanuit het Delftse Heilig Land met oom diender mee naar het politiebureau, dat toen was gevestigd aan de Oude Delft. Wij zouden natuurlijk denken, dat Quub achter in de auto werd meegevoerd, maar dat was niet het geval. Nee, dienders reden toen niet in auto’s, zij reden op fietsen. Dus Quub moest achter op de fiets? Nee, hoe had oom diender die crimineel dan in de smiezen kunnen houden? De crimineel zou achter zijn rug om zonder twijfel bij de eerste gelegenheid het hazenpad hebben gekozen, ook al ligt dat Hazenpad een behoorlijk eind van het Delftse Heilig Land af. Nee, oom diender had een veel betere oplossing. Hij ging fietsen en Quub moest meelopen. Maar Quub’s diender had geen zin om zich te verlagen tot het wandeltempo van Quub, hoe jeugdig Quub ook was. Nee, Quub’s diender had een veel beter idee. Hij fietste met zijn gebruikelijke stevige snelheid door de Delftse dreven en Quub diende in dit fietstempo maar mee te lopen. Dat was dus geen wandeltempo meer. Neen, dit was een hardlooptempo. Quub diende derhalve geheel ongetraind en zonder zijn hardloopschoenen, die hij uiteraard niet in de bosjes aan wilde hebben en had verruild voor - naar ik aanneem - klompen, de gehele afstand van het Delftse Heilig Land naar de Oude Delft te overbruggen. Maar Quub liet zich niet kennen, zoals hij nu ook nog steeds niet doet. Hij rende klepperend het hele eind, toch zeker een kilometer of twee, naast oom diender mee. En bij het politiebureau aangekomen gaf Quub uiteraard geen krimp; hij had inmiddels een goed lange-afstandstempo te pakken. Toen oom diender zijn stalen ros op de daarvoor bestemde plaats ging stallen, rende Quub alvast het bureau in om er bij oom dienders collegae melding van te maken dat zijn “oom diender” (hij zei daar natuurlijk “agent”) zich zo zou gaan aandienen met de melding dat hij ene bosjes-/bootjes-crimineel Quub te grazen had genomen.
  En deze actie, Quub, deed oom diender enigszins goed. Jij mocht het politiebureau verlaten zonder tuchtiging of wat dies meer zij, uiteraard eerst nadat je ouders je waren komen ophalen en je – zoals gebruikelijk in die tijd – ten overstaan van oom diender een flinke reprimande hadden gegeven (veronderstelling van schrijver dezes). Maar in die tijd is jouw liefde voor het hardlopen geboren, dat weet ik zeker. En dat dus met hartelijke dank aan Quub’s oom diender. En nu, zeventig jaar later, ren je nog altijd je rondjes mee met onze Felix trimgroep, tenzij - sinds enige tijd althans - de weersomstandigheden dit in je ogen niet toelaten. Dan ga je mee met de wandelgroep of, sinds zeer kort, met het fietsgroepje in oprichting.

  Quub, er moet mij nog wel iets van het hart. Wat had jij destijds eigenlijk een verschrikkelijke mazzel met dat politiebureau aan de Oude Delft. Je had nu véél verder met de diender moeten meerennen naar het bureau.

  Wie, o wie waagt het na het lezen van deze anekdote, om voor het volgende “Felixertje” een bijdrage te leveren? Heus, het is gemakkelijker dan je denkt om een stukje te schrijven.

 6. Planning komende maanden
  Voor zover ik het nu kan overzien, zijn er in de komende drie maanden geen trainingen die mogelijk gaan uitvallen door wat voor feest- of herdenkingsdag dan ook. En sneeuw is geen reden om de training af te blazen!

  Onze eindejaarsbijeenkomst gaat een beetje veranderen. Hoe en wat precies, dat is op dit moment nog niet helemaal bekend. Wat wél bekend is, dat is de datum waarop we die houden:
       dinsdag 27 december (direct na de training)
  Leg de avond van deze datum dus nu al vast in je agenda.
  Henk van der Meij zal na terugkeer van zijn vakantie via de mail nadere mededelingen over deze bijeenkomst doen.

 7. Loopjes komende maanden
  Het gaat eentonig worden. Net als in de voorgaande editie besteed ik geen tijd aan dit onderdeel van de nieuwsbrief. Ik vind dat ie lang genoeg is. De meeste mensen die aan een loopje mee willen doen, weten zelf goed welke loopjes ze op het oog hebben. En kijk anders eens op internet waar je de nodige websites hebt waar prestatie- en wandellopen worden aangeprezen.

Kopij volgende nieuwsbrief en nieuwe ideeën
Je kunt kopij voor de volgende nieuwsbrief bij mij aanleveren tot in elk geval eind januari 2017 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).